#

Het 38e IFLRY-congres: Een verslag uit Wenen

07 Mei 2015

Van 2 tot 5 april vond het tweejaarlijkse congres plaats van de internationale koepelorganisatie voor liberale jongeren (IFLRY) waar we als JD lid van zijn. Namens de Jonge Democraten was hier een zeer gevarieerde en actieve delegatie aanwezig, bestaande uit Friso Bonga, Samira Rafaela, Daan Eijwoudt, Dirkjan Tijs, Arvid Plugge, Pauline Kastermans, Milan Assies en Daphnie Ploegstra. Dit congres is vergelijkbaar met een JD congres, maar het verschilt ook op sommige punten. In het algemeen is er de mogelijkheid om IFLFRY Bureau Members (vergelijkbaar met landelijk bestuursleden) vragen te stellen naar aanleiding van hun Bureau Reports. Er worden  resoluties behandeld (vergelijkbaar met moties op een JD congres), de financiën worden goedgekeurd en er zijn fringe meetings. De JD-delegatie heeft op allerlei manieren een actieve bijdrage geleverd aan het congres: we stelden kritische vragen naar aanleiding van de verantwoording van Bureau Members, we dienden maar liefst vijf resoluties in, we organiseerden fringe meetings, er werd uitgebreid genetwerkt en bovendien hebben verschillende JD’ers ook namens IFLRY een bijdrage geleverd aan het congres.

Van 2 tot 5 april vond het tweejaarlijkse congres plaats van de internationale koepelorganisatie voor liberale jongeren (IFLRY) waar we als JD lid van zijn. Namens de Jonge Democraten was hier een zeer gevarieerde en actieve delegatie aanwezig, bestaande uit Friso Bonga, Samira Rafaela, Daan Eijwoudt, Dirkjan Tijs, Arvid Plugge, Pauline Kastermans, Milan Assies en Daphnie Ploegstra. Dit congres is vergelijkbaar met een JD congres, maar het verschilt ook op sommige punten. In het algemeen is er de mogelijkheid om IFLFRY Bureau Members (vergelijkbaar met landelijk bestuursleden) vragen te stellen naar aanleiding van hun Bureau Reports. Er worden  resoluties behandeld (vergelijkbaar met moties op een JD congres), de financiën worden goedgekeurd en er zijn fringe meetings. De JD-delegatie heeft op allerlei manieren een actieve bijdrage geleverd aan het congres: we stelden kritische vragen naar aanleiding van de verantwoording van Bureau Members, we dienden maar liefst vijf resoluties in, we organiseerden fringe meetings, er werd uitgebreid genetwerkt en bovendien hebben verschillende JD’ers ook namens IFLRY een bijdrage geleverd aan het congres.

De resoluties die werden ingediend besloegen verschillende onderwerpen en werden gelukkig allemaal aangenomen. Zo dienden we een resolutie in over de internationale bescherming van vluchtelingen en de belangrijke rol die Europa zou moeten spelen ten aanzien van asielbeleid. Erg waardevol was hierbij de bijdrage van de JuLi’s uit Duitsland, die een amendement hadden ingediend die de kwaliteit van de resolutie enorm ten goede kwam. Daarnaast dienden we resoluties in over groei, gelijkheid van mannen en vrouwen en vrede en veiligheid in Afrika, Boko Haram en een actuele resolutie over Tunesië. In de weken voorafgaand aan het congres hadden we ook gelobbyd bij verschillende andere PJO’s om steun te vergaren voor onze resoluties.

De behandeling van resoluties tijdens een IFLRY congres verschilt met die op JD-congressen. Ze worden namelijk eerst besproken tijdens de standing committee on resolutions, waarbij er per lidorganisatie één afgevaardigde aan een tafel zit. De rest van de delegatieleden bevindt zich ofwel als ‘publiek’ in de zaal, of is helemaal niet aanwezig. De indiener van de resolutie krijgt kort de tijd om de tekst toe te lichten, waarna de ingediende amendementen worden besproken en hierover wordt gestemd. Vervolgens wordt ook over de gehele resolutie gestemd door de afgevaardigden van de lidorganisaties. Wat hier wordt besloten vormt het advies aan de plenaire General Assembly, waar iedereen aanwezig is. Al onze ingediende resoluties werden gelukkig met overgrote meerderheid of unaniem aangenomen. Alle ingediende resoluties vind je overigens hier.

Naast de politieke inhoud wordt er tijdens een congres ook besloten over het eventuele lidmaatschap van IFLRY van nieuwe organisaties. Lidmaatschappen zijn er in verschillende gradaties: als observer member werk je intensief samen met IFLRY terwijl je nog niet voldoet aan de criteria voor full membership. Na observer member kun je candidate member worden, waarbij je alle rechten hebt behalve stemrecht. Tenslotte is er natuurlijk het full membership, dat een organisatie na minstens een jaar candidate membership kan verkrijgen. Dit congres verwelkomden we organisaties uit Jordanië, Botswana, Rusland, Marokko en de regionale organisatie in de MENA-regio AYUFD.

Naast lobbyen, mensen leren kennen, netwerken en het bespreken van politieke inhoud en de koers van IFLRY is er natuurlijk gedurende de drie dagen ook ruimte voor informele activiteiten. ’s Avonds werden lokale specialiteiten en vooral dranken met elkaar gedeeld en de laatste avond werd uiteraard afgesloten met een feest in een club in Wenen. Al met al was het op alle fronten, en zeker voor de JD, een zeer geslaagd congres!

Categorie: Weblog