#

Teams

Teams

Naast de werkgroep BuZa, kent de JD ook teams. Deze teams verschillen van de werkgroep in de zin dat hun taak veel minder politiek inhoudelijk van aard is. Teams werken op projectbasis binnen de kaders van hun thema. Dit thema kan een regio zijn, maar ook een ander politiek fenomeen. Teams hebben bestaansrecht zolang zij binnen hun thema aan projecten werken. Wanneer de doelstellingen behaald zijn, wordt een team opgeheven. Deze doelstellingen zijn echter breed te definiëren, waardoor de JD inmiddels voorbeelden kent van teams met een lange bestaansduur.

De projecten waar deze teams zich op richten verschillen per thema. Betreft het een regioteam, dan omvatten de projecten vaak het opzetten van een netwerk in hun regio, om vanuit dat fundament de reikwijdte van liberalisme en politieke betrokkenheid (van jongeren) in de regio te vergroten. Dit kan door het geven van trainingen, het helpen bij verkiezingscampagnes, het organiseren van internationale symposia, enzovoort. Ook wordt getracht de kennis en interesse van politieke processen in de regio over te brengen naar alle leden van de JD.

Bij teams die hun focus hebben op bepaalde politieke fenomenen kunnen de projecten erg gevarieerd zijn. Globaal gezien proberen deze teams vanuit een liberaal perspectief bepaalde politieke fenomenen te analyseren, om hier soms op enige wijze invloed op uit te oefenen door, bijvoorbeeld, projecten in het betreffende land te organiseren. Ook hier geldt dat er geprobeerd wordt kennis bij de leden van de JD over hun specifieke onderwerp te vergroten.

Zoals uit bovenstaande mag blijken, genieten teams veel vrijheid in hun handelen. Binnen bepaalde kaders zijn zij vrij om hun eigen projecten op te zetten en zelf te werken aan een internationaal netwerk.  Niet alleen kennen teams zelf veel vrijheden, ook leden van de JD hebben een grote vrijheid wat betreft het opzetten van een team. Als een lid of leden van de JD een gedegen opzet bij het Landelijk Bestuur, de Internationaal Secretaris in het bijzonder, inleveren, dan krijgt dit doorgang en kan een kersvers team beginnen met het openzetten van sollicitaties en het opzetten van haar projecten. Mocht jij dus een idee hebben voor een internationaal team, schroom niet contact op te nemen met het Bestuurslid Internationaal Laura Neijenhuis door te e-mailen naar internationaal@jd.nl.

Hieronder een lijst met de huidige Internationale teams van de JD, met daaronder een lijst met alle teams die de JD gekend heeft, maar nu niet meer bestaan. Voor sommige huidige teams is het mogelijk om te solliciteren, terwijl je voor het solliciteren bij andere teams nog even geduld zult moeten hebben. Sollicitaties voor teams worden normaal gesproken (op verschillende tijdstippen) eens per jaar open gezet. Hiervan komt een bericht op de mededelingenpagina van deze website, dat doorgelinkt zal worden naar de landelijke Facebookgroep.

 

Huidige teams:

 

Team Arab Transition

Het Team Arab Transition is het oudste internationale team van de JD. De leden van dit team, die zichzelf inmiddels met trots TATta’s noemen, houden zich bezig met de politieke veranderingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de MENA-regio). Team Arab Transition reikt uit naar jongeren in deze regio, maar probeert ook hun ervaringen terug te koppelen naar de JD. Het team bestaat uit Emiel Bijlmakers (voorzitter), Marco van Riel, Pieter Lolkema, Ruud Schapenk, Sandra de Jongh, Dorien Lugt en Tom van den Dungen.

Sollicitaties voor dit team staan op dit moment niet open.

Voor vragen over de werkzaamheden van Team Arab Transition kan je e-mailen naar Emiel Bijlmakers (voorzitter.arabtransition@jd.nl)

 

Team West-Afrika

Team West-Afrika is een zeer recent opgericht team van JD Internationaal. Het team houdt zich bezig met het versterken van liberale politiek in West-Afrika. Op dit moment is het team in een opstartende fase, waardoor het leggen van een politiek netwerk de hoogste prioriteit heeft. Initiatiefnemers Samira Rafaele en Friso Bonga zetten zich daar op dit moment hard voor in.

Sollicitaties voor dit team hebben in november uitgestaan en reageren is inmiddels niet meer mogelijk. 

Voor overige vragen over de werkzaamheden van Team West-Afrika kan je je wenden tot Samira Rafaela (samira.rafaela@jd.nl).

 

Team Brussel-/Straatsburgreis

Elk jaar gaan de Jonge Democraten op bezoek bij het Europees Parlement om meer te weten te komen over de Europese Unie en kennis te maken met de Europarlementariërs. De bestemming van de reis wisselt elk jaar tussen Brussel en Straatsburg, de twee locaties van het Europees Parlement. De reis is afgelopen jaar georganiseerd door de leden Jacqueline Brand, Sophie Weenink, Ingrid Weerts en Leon Ploegstra die Team Brusselreis vormen.

Sollicitaties voor team Straatsburgreis 2015 zijn inmiddels gesloten.


Team Zuid-Europa

Recente ontwikkelingen in Italië, Griekenland en Spanje heeft een aantal JD'ers geprikkeld tot het oprichten van een internationaal team dat zich richt op de mediterrane landen van Europa. Vanuit een liberaal perspectief worden deze landen weleens gekscherend ‘the black hole’ genoemd. Liberalisme lijkt in veel Zuid-Europese landen maar lastig voet aan de grond te krijgen, hoewel de potentie er zeker lijkt te zijn. Team Zuid-Europa wil in deze problematiek duiken en kijken waar mogelijkheden liggen om voor liberalisme aldaar een steun in de rug te zijn.

Team Zuid-Europa is op dit moment, wat projecten betreft, inactief, maar een doorstart is aanstaande. Het openen van de sollicitaties zal eind december online komen!  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter en initiatiefneemster van Team Zuid-Europa, Daphnie Ploegstra via daphne.ploegstra@jd.nl.

 

Voormalige internationale teams:

 

Team Russia

Naar aanleiding van het initiatief van JD-leden en Oost-Europa fanaten Eva Rogaar en Stefan de Koning werd Team Russia in het leven geroepen. De almaar groter worden politieke greep van Poetin op dit enorme land, samen met de almaar groter worden intolerantie van minderheden (waar de homo-propagandawet een voorbeeld van is), was voor deze JD’ers reden dit team op te zetten.

Het Team Russia hield zich bezig met het volgen van deze ontwikkelingen, het organiseren van JD-activiteiten over Rusland (en de regio) en het organiseren van een reis naar Moskou. Het team bestond uit Stefan de Koning, Eva Rogaar, Eva de Jong, Eva van Sloten, Meriam de Lange, Steven Lussenburg, Ivanka Bloom, Frank van der Linden en Floris-Jan Donders.

 

Team US Elections (2012)

Het Team US Elections was een team dat zich bezig hield met de verkiezingen in de Verenigde Staten van 2012. Een van hun projecten was het organiseren van een reis naar de Verenigde Staten, om dit fenomeen beter te kunnen begrijpen. Het team bestond uit Maarten Koning, Daniel Boomsma, Jorine Boink, Noortje Visser, Marit van Piggelen en Jan Jaap Schep en hun werk zit er inmiddels op.

Team Deutschland