#

Terugkoppeling naar de vereniging

Terugkoppeling naar de vereniging

Memo – Definitie “Internationaal Terugkoppelen” – Besluit LBV 04052012

Om na een internationale activiteit reiskosten te declareren moet de deelnemer actief teruggekoppeld hebben aan de vereniging. Vooraf (bijv. tijdens de voorbereidingsdag) wordt met de Internationaal Secretaris afgesproken wie wat gaat doen. De IS keurt schriftelijk (kan ook via mail) terugkoppelactiviteiten goed.

Waarom Terugkoppelen?
Om ervoor te zorgen dat alle JD’ers makkelijk te weten kunnen komen wat er op internationale evenementen gebeurd en waar het geld van de vereniging naartoe gaat.

Wat valt onder Terugkoppeling?
Onder terugkoppeling wordt verstaan het in bepaalde vorm ervaringen opgedaan tijdens en rondom het internationale evenement met een deel van de JD of een maatschappelijke doelgroep, waar de JD belang bij heeft, delen.

De mogelijkheden zouden kunnen zijn:

 • Blog
 • Fotoverslag
 • Videoverslag
 • Het ontwerpen van een training over een besproken thema
 • Het organiseren van een afdelingsactiviteit over een besproken thema
 • Het bijwerken van de website internationaal
 • Etc…

Het uitgangspunt hierbij is dat per terugkoppelactiviteit niet meer dan 2 delegatieleden betrokken zijn en er evenredig  veel tijd/energie in wordt gestoken.

Declareren
Ben je mee geweest naar een internationaal evenement? Worden je reiskosten niet vergoed door een van de organisaties en heb je van tevoren afspraken gemaakt met de Internationaal Secretaris over declaratie en terugkoppeling?  Over het algemeen gelden de volgende regels voor internationale congressen (Declaratiereglement Internationaal), in overleg met IS voor specifiek evenement:

 • 70% van de reiskosten worden vergoed (max.
 • 50% van eventuele visa
 • 50% van de deelnemersbijdrage (max.€90)

Over het algemeen gelden de volgende regels voor Twinningen, dit wordt tussen IS en afdelingsverantwoordelijke verder uitgewerkt (Declaratiereglement Internationaal):

 • Max. €50 vergoeding binnen Europa
 • Max. €100 vergoeding buiten Europa

Aanvragen voor Twinningen gaan via de Projectsubsidieprocedure.