#

Weblog

Het 38e IFLRY-congres: Een verslag uit Wenen

07 Mei 2015

Van 2 tot 5 april vond het tweejaarlijkse congres plaats van de internationale koepelorganisatie voor liberale jongeren (IFLRY) waar we als JD lid van zijn. Namens de Jonge Democraten was hier een zeer gevarieerde en actieve delegatie aanwezig, bestaande uit Friso Bonga, Samira Rafaela, Daan Eijwoudt, Dirkjan Tijs, Arvid Plugge, Pauline Kastermans, Milan Assies en Daphnie Ploegstra. Dit congres is vergelijkbaar met een JD congres, maar het verschilt ook op sommige punten. In het algemeen is er de mogelijkheid om IFLFRY Bureau Members (vergelijkbaar met landelijk bestuursleden) vragen te stellen naar aanleiding van hun Bureau Reports. Er worden  resoluties behandeld (vergelijkbaar met moties op een JD congres), de financiën worden goedgekeurd en er zijn fringe meetings. De JD-delegatie heeft op allerlei manieren een actieve bijdrage geleverd aan het congres: we stelden kritische vragen naar aanleiding van de verantwoording van Bureau Members, we dienden maar liefst vijf resoluties in, we organiseerden fringe meetings, er werd uitgebreid genetwerkt en bovendien hebben verschillende JD’ers ook namens IFLRY een bijdrage geleverd aan het congres.

Lees verder

De Afrikaanse Vredeswens

02 Mrt 2015

Na de Grote Oorlogen van de twintigste eeuw ontstond er een internationale wens naar wereldvrede. Deze wens heeft zich vertaald in de oprichting van de Verenigde Naties. De internationale rechtsorde is er in geslaagd om het wapengekletter tussen staten in de ban te houden, maar hoe staat het met de beheersing van interne conflicten? Vooral ontwikkelingslanden worden geteisterd door gruwelijke en ontwrichtende interne conflicten. Een reden om de vredeswens onder de loep te nemen. Hoe wordt getracht deze vredeswens in ontwikkelingslanden te verwezenlijken? Aan de hand van voorbeelden uit het continent Afrika belichten we de pogingen vrede te realiseren in conflictgebieden, en de problemen die daar bij komen kijken.

Lees verder

''The Democratic Peace Theory''

25 Feb 2015

Aan het einde van de 18e eeuw schreef de Duitse filosoof Immanuel Kant een essay genaamd “Zum Ewigen Frieden; Ein philosophisher Entwurf”. In dit essay stelde Kant enkele randvoorwaarden waaraan staten moeten voldoen om de eeuwige vrede te kunnen bewerkstelligen. Een van deze randvoorwaarden was dat de eeuwige vrede enkel enkel zou worden gegarandeerd als alle staten representatieve democratiën zouden zijn. Dit essay ligt aan de grondslag van de in academische kringen bekende Democratic Peace Theory. Deze blogpost zal de ontwikkeling van deze theorie bespreken en uitleggen waarom deze theorie meer dan ooit relevant is in de hedendaagse geopolitieke wereld.

Lees verder

Afrika in de 21ste eeuw: Koloniale patronen doorbroken door jonge/nieuwe elite

15 Feb 2015

Het afgelopen congres heeft de JD een actuele politieke motie over Boko Haram aangenomen. Het geweld in Nigeria moet stoppen om onder andere veilige verkiezingen te garanderen. De EU en de VN kunnen een bijdrage leveren door het delen van expertise op het gebied van counterterrorisme.
Nigeria is tegen wil en dank het Afrikaanse boegbeeld van zwakke instituties en elitaire praktijken die ertoe leiden dat grote groepen in de samenleving op economisch, sociaal en politiek vlak niet normaal kunnen participeren. Het vraagstuk van institutionalisering en democratische transities in Afrika beperkt zich echter niet tot Nigeria. Het is helaas kenmerkend voor een groot deel van het continent.  

Lees verder

Europees Nabuurschapsbeleid – De Januskop van de EU

10 Feb 2015

Het Europees Nabuurschapsbeleid (ENP) is een onderdeel van het Europees buitenlands beleid en richt zich op het creëren van een kring van Europa-vriendelijke staten rondom de EU. Met de Big Bang-uitbreiding van de EU in 2004 groeide ook het aantal buurlanden van de EU. Om issues die ontstonden door het feit dat de EU nu grensde aan Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland op te vangen, werd het ENP ingesteld. Landen die op de Europese uitbreidingsagenda staan, zoals Turkije, IJsland en de niet-EU Balkanstaten, zijn hiervan uitgesloten. Volgens Romano Prodi moet het ENP die landen namelijk “everything but the institutions” verschaffen. Dit uiteraard tot grote teleurstelling van bijvoorbeeld Oekraïne, dat eigenlijk nu al wel zou willen toetreden.

Lees verder